Biuro Usług Księgowych i Optymalizacji Podatkowej „TAX Optimal” proponuje zoptymalizowanie Państwa podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
W ramach abonamentu otrzymacie państwo :
• Dokumentację niezbędną od strony brytyjskiej do otworzenia oddziału w Polsce
• Bezpłatną konsultację
• Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
• Rejestrację Ltd. online w ciągu 3 – 6 godzin – wpis do rejestru handlowego w UK
• Rejestrację firmy Limited z danymi wskazanymi przez aplikanta
• Deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego
• Rozliczenia podatkowe na koniec roku finansowego
• Sprawozdania finansowe na koniec roku finansowego
• Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
• Notarialną kopię dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
• Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną i pocztową na wskazany przez klienta adres.

Firma Ltd. w Wlk. Brytanii – Oddział w Polsce – korzyści
• Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego jak ma to miejsce przy spółce z o.o. lub spółce akcyjnej).
• Brak osobowości prawnej zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
• Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
• Zachowanie ciągłości i tożsamości prawnej.
• Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
• Obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.

Dyrektor i/lub udziałowiec spółki :
• Nie musi wnosić żadnego kapitału do spółki w UK.
• Nie musi opłacać wysokich składek ZUS w Polsce.
• Podatnik VAT, we wspólnocie wychodzi „na zero” i nie musi odprowadzać VAT-u do urzędu. VAT staje się jednocześnie w tym samym już miesiącu podatkiem naliczonym.
• Może zatrudnić się we własnej spółce UK, wypłacając sobie wynagrodzenie w granicach wysokiej kwoty wolnej od podatku.
• Będzie mógł wypłacać wysoką dywidendę nie płacąc podatku.
• Spółka pierwszy podatek zapłaci po 20 miesiącach od jej założenia.
• Nie musi przyjeżdżać do Anglii aby założyć spółkę.
• Twoja spółka może mieć rachunek w polskim banku.
• Kwota wolna od podatku, to ok. 10.600 GBP, czyli ponad 60 tys. zł.
• Podatek VAT dopiero po przekroczeniu 78 tys. GBP.

Pracownik w firmie :
• Jeśli osoba, z którą współpracujemy ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, to wystawiamy jej rachunek/fakturę.
• Jeśli osoba nie ma działalności gospodarczej to trzeba ją zatrudnić – w tym celu potrzebny jest NIN (karta Europejskiego Ubezpieczenia). Dla firmy Ltd. (odpowiednik Sp. z o.o. w UK) każdy zatrudniony pracownik musi posiadać NIN.

Przykład rozliczenia pracownika/dyrektora przy zarobku brutto 800 GBP :
• Podatek : 800 GBP – 675 GBP = 125 GBP * 0,2 = 25 GBP
• Ubezpieczenie : 800 GBP – 634 GBP = 166 GBP * 0,12 = 19,92 GBP
• Do wypłaty netto : 755,08 GBP

Spółka ma obowiązek opłacać ubezpieczenie za pracowników zarabiających 624 GBP miesięcznie w wys. 13,8% nadwyżki. W powyższym przypadku spółka będzie musiała odprowadzić za pracownika 24,29 GBP (czyli trochę powyżej 100 zł).

Reasumując :
Brytyjski ZUS to 12% i płacony jest powyżej kwoty 634 GBP miesięcznie (przy założeniu, że 1 GBP ~ 5 zł, jest to kwota 3,1 tys. zł). Wtedy płacimy stawkę 12% od nadwyżki. Po przekroczeniu natomiast kwoty 624 GBP miesięcznie, spółka zapłaci ubezpieczenie pracodawcy od nadwyżki wg stawki 13,8%.

Zatrudniając się w spółce Ltd. jako dyrektor z wynagrodzeniem 624 GBP miesięcznie, nie płaci się ani podatku ani ubezpieczenia (w Polsce składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty 624 GBP, w przeliczeniu na zł po kursie z dn. 06.10.2015 wynoszącym 5,7474 zł wynoszą 1.139,39 zł), ale ma się prawo do wszelkich świadczeń zdrowotnych na terenie krajów UE. Zostanie w UK wyrobiona karta Europejskiego Ubezpieczenia (National Insurance Number – angielski numer ubezpieczenia).

Kwota wolna od podatku w UK wynosi 10.600 GBP brutto (ponad 60 tys. zł).

Kwotę wolną od podatku można zwiększyć poprzez dołączenia do grona współwłaścicieli członka swojej rodziny, np.: żonę czy męża. Przy założeniu, będą wypłacać 624 GBP, czyli maksymalną miesięczną kwotę wolną od podatku. Obydwoje razem będą mogli wypłacać 2 x 624 GBP i nie zapłacą z tego tytułu podatku.

Dywidenda
W Wielkiej Brytanii dywidenda do 35.000 GBP (ok. 175.000 zł) nie jest w Anglii opodatkowana. Obywatel Polski będzie musiał odprowadzić jednak w polskim urzędzie skarbowym 9% podatku.
W Wlk. Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia. W tym okresie można wypłacić 35.000 GBP bez podatku/na każdego współwłaściciela.