Kadry i płace – Poznań – Tax OptimalTax Optimal to kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie księgowości, podatków i ubezpieczeń. Do naszych
specjalności należą obsługa kadr i płac, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe. Świadczymy usługi
księgowe dla podmiotów gospodarczych działających w Polsce, ale swoje usługi świadczymy również Klientom z Wysp
Brytyjskich – pomagając im w założeniu firmy, a także zajmując się sprawami związanymi z ich podatkami oraz
ubezpieczeniami. Zakres naszych usług nie ogranicza się jednak tylko do tego – kadry i płace oraz księgi rachunkowe to
jedno, a przygotowywanie wniosków, reprezentowanie Klienta przez ZUS czy przeprowadzanie analiz finansowych to
drugie.
Oferta naszej poznańskiej firmy jest w pełni elastyczna – zarówno jeśli chodzi o prowadzone prace, jak również cennik.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, a także kontaktu – niezależnie od tego czy działacie
Państwo w Polsce, czy Wielkiej Brytanii, będziemy w stanie zapewnić Wam indywidualną pomocą.

Świadczymy usługi w następujących zakresach:

Księgowe:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego (CIT i PIT)
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu

 

– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

 

– ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

 

Kadrowo-płacowe:

– obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

– obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

 

ZUS:

 • Rejestracja i wyrejestrowywanie ubezpieczonych
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji DRA
 • Przygotowanie rocznych deklaracji IWA

 

Inne:

– pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

– przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych

– pomoc przy obsłudze dofinansowań PFRON

– wyprowadzanie zaległości podatkowych

-analizy finansowe

-przygotowanie business-planów

-przygotowanie wniosków o dotacje unijne