taxoptimal

KADRY I PŁACE

Świadczymy usługi kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, w tym :

  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Prowadzenie akt osobowych pracownika
  • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Sporządzanie list płac z umów o pracę
  • Sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
  • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)

Pracodawco – nie musisz zatrudniać pracowników do obsługi kadrowo-płacowej! My zrobimy to za Ciebie ! Profesjonalnie i bez problemów. Zapraszamy do współpracy !