taxoptimal

Szanowni Państwo,

Ceniąc Państwa prywatność i dbając o ochronę Państwa danych osobowych w naszym salonie optycznym zachęcamy do zapoznania się polityką prywatności – zamieszczoną w stronie: www.taxoptimal.pl oraz niniejszym obowiązkiem informacyjnym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (zwanego RODO):

I. Kim jesteśmy i jak można się z nami kontaktować?

TAX Optimal Biuro Usług Księgowych i Optymalizacji Podatkowej Irena Kapkowska, siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Przemysłowa 39 lok. 3-5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9720047709 są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych. Co to oznacza? Oznacza to, że oba te podmioty decydować będą o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w salonie optycznym na podstawie zawartej dniu 25 maja 2018 roku umowy o współadministracji zgodnie z art. 26 RODO.

II. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzam Pani/Pana dane osobowe?

Tworząc dla Państwa strony, sklepy, portale internetowe oraz prowadząc reklamę w internecie przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania usługi i wystawienia za nią rachunku lub faktury. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zakres tych danych będzie dotyczyć: Imienia i nazwiska, dostępy do serwera, telefonu, adresu e-mail. Zgodnie z ustawą o rachunkowości będziemy zobowiązani do archiwizowania dokumentacji (np. rachunków, faktur VAT) zatem przetwarzanie to będzie zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe. Uzyskanie tych informacji jest dla nas niezbędne w celu właściwej realizacji usługi. W wyjątkowych sytuacjach przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, jak ochronie Pani/Pana żywotnych interesów. W przypadku dochodzenia naszych roszczeń przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadnionego interesu.

III. Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć: nasi upoważnieni pracownicy i podmioty z nami współpracujące, np. podmioty wspierające nas w czynnościach związanych z bezpieczeństwem IT, księgowych, audytowych, kurierskich itp. Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty e-mail dostęp do danych będzie mieć nasz hostingodawca oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy dane osobowe na podstawie art. 28 RODO (np. optymalizacja podatkowa). Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszego fanpage: taxoptimalpoznan lub aplikacji Messenger dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć Facebook, podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. lit. f RODO). Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą uzyskać także organy państwowe działające na podstawie obowiązujących przepisów.

IV. Czy moje dane będę udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do Organizacji Międzynarodowej?

Nie, nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG, ani żadnej Organizacji Międzynarodowej V. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres ten może zostać przedłużony ze względu na roszczenia, wówczas takie przetwarzanie (wydłużenie okresu) odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu. Wyjątkiem będzie przetwarzanie przez nas Pani/Pana numeru telefonu – dane te zostaną usunięte w terminie do 30 dni od chwili odebrania zamówienia.

VI. Jakie przysługują mi prawa?

Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do:

  1. Dostępu do sowich danych osobowych i otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO)

  1. Sprostowania swoich danych osobowych (np. aktualizacji, poprawiania, uzupełniania) (na podstawie art. 16 RODO)

  1. Usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (na podstawie art. 17 RODO)

  1. Ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO)

  1. Przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO)

  1. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (których przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zakresy i podstawy prawne zostały wskazane z niniejszym obowiązku informacyjnym) (Na podstawie art. 21 RODO)

  1. Do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (na podstawie art. 22 RODO)

  1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2 (więcej na stronie: www.uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzane przez mnie dane osobowe naruszają obowiązujące przepisy na podstawie art. 77 RODO

VII. Jak mam skorzystać z tych praw?

W zakresie realizacji sowich należnych praw określonych powyżej może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem: TAX Optimal Biuro Usług Księgowych i Optymalizacji Podatkowej Irena Kapkowska, siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Przemysłowa 39 lok. 3-5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9720047709. wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@taxoptimal.pl

VIII. Czy muszę podać swoje dane osobowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Współadministratorzy:

TAX Optimal Biuro Usług Księgowych i Optymalizacji Podatkowej Irena Kapkowska, siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Przemysłowa 39 lok. 3-5, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9720047709