taxoptimal

KSIĘGI HANDLOWE

Świadczymy usługi PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH, W TYM:

  • Opracowanie zakładowego planu kont
  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego (CIT i PIT)
  • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT i JPK)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
  • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu

Pracodawco – nie musisz zatrudniać pracowników do prowadzenia ksiąg rachunkowych ! My zrobimy to za Ciebie ! Profesjonalnie i bez problemów. Zapraszamy do współpracy !