taxoptimal

KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Świadczymy usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, w tym:

  • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)
  • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36 oraz PIT-36L

Pracodawco – nie musisz zatrudniać pracowników do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów ! My zrobimy to za Ciebie ! Profesjonalnie i bez problemów. Zapraszamy do współpracy !