Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

kalkulator, księgowość

Trudno wyobrazić sobie, by zapotrzebowanie na wykwalifikowanych księgowych czy specjalistów do spraw kadr i płac mogło zaniknąć. Każda firma potrzebuje bieżącego prowadzenia ksiąg, prawidłowego rozliczania się z instytucjami państwowymi i kompleksowego dbania o zatrudniony personel zgodnie z literą prawa. Z tego powodu biura rachunkowe cieszą się zainteresowaniem, zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i osób marzących o własnym biznesie. Rachunkowość jest jednak zajęciem odpowiedzialnym i wymagającym, którego nie można podjąć się bez kwalifikacji. Kto zatem może prowadzić biuro rachunkowe?

Prowadzenie biura rachunkowego – wymogi prawne

Obecnie w Polsce biuro rachunkowe założyć może praktycznie każdy, bowiem w 2014 roku zlikwidowano obowiązek otrzymania certyfikatu księgowego z rąk Ministra Finansów. Dziś podstawowe warunki, które trzeba spełnić, by móc zawodowo zajmować się księgowością, ograniczają się zaledwie do dwóch, ale bardzo ważnych:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność w takich obszarach jak oszustwa finansowe, fałszowanie dokumentów, przestępstwa skarbowe itd. – są one sprecyzowane w ustawie o rachunkowości.
usługi księgowe, doradztwo podatkowe

Drugim wymogiem jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Jego wysokość również określona jest we wspomnianej ustawie, a także powiązanych z nią przepisach. Co ważne, istnieją też dwie inne, ważne kwestie. Po pierwsze, tylko osoby posiadające certyfikat księgowy mogą jednocześnie zajmować się księgowością oraz doradztwem podatkowym. Po drugie zaś, obowiązek ubezpieczenia OC nie jest nakładany na osoby planujące prowadzenie usługi uproszczonej, czyli podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Niezbędne kwalifikacje

Samo zdobycie koniecznych uprawnień i legitymowanie się ministerialnymi certyfikatami nie wystarcza, by sprawnie prowadzić biuro rachunkowe. Najważniejsze w tej branży są bowiem rzetelność, uczciwość i wiedza. Księgowość to zajęcie niezwykle odpowiedzialne, od którego często zależą losy całych przedsiębiorstw, a wszelkie nieścisłości czy niedopełnienia obowiązków mogą skończyć się nawet pociągnięciem do odpowiedzialności karnej przed wymiarem sprawiedliwości.

Ponadto, zajmowanie się prowadzeniem ksiąg wymaga posiadaniem ogromnej wiedzy z różnych dziedzin, począwszy od księgowości, przez obsługę kadrowo-płacową, ubezpieczenia, na prawie podatkowym skończywszy. Niezbędna jest także elastyczność, ponieważ obowiązujące przepisy i normy potrafią dynamicznie się zmieniać, pojawiają się nowe, a stare ulegają dezaktualizacji.

biuro rachunkowe, dokumenty

Jak założyć biuro rachunkowe?

W chwili, gdy dysponujemy już wszelkimi niezbędnymi kwalifikacjami, by móc otworzyć profesjonalne biuro rachunkowe, a także spełniamy wymogi prawne, możemy rozpocząć proces rejestrowania działalności. Nie różni się on od zakładania firmy w obrębie innej branży, trzeba zatem wypełnić odpowiednie wnioski dla właściwych urzędów. Wśród obowiązków znajdują się m.in. uzyskanie numerów REGON i NIP odpowiednio z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i Urzędu Skarbowego.

Oprócz tego wybiera się formę opodatkowania i nawiązuje współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Następnie nie wolno zapomnieć o przywoływanym wcześniej obowiązku wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Warto podkreślić, że część z powyższych wymogów można spełnić za sprawą jednego dokumentu — formularza CEIDG.

Biuro rachunkowe to jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Nierzetelność i braki wiedzy mogą bowiem poskutkować poważnymi problemami obsługiwanych firm, jak również poważnych konsekwencji dla samego księgowego. Jednakże, jeśli zajmuje się tym wykwalifikowany specjalista, jego zajęcie może okazać się nie tylko opłacalne, lecz także prestiżowe i niezwykle satysfakcjonujące.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

Zamek w Estonii

Firma w Estonii – przydatne informacje

Założenie firmy w Estonii wymaga jednak dopełnienia kilku istotnych formalności, dlatego przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się skorzystać z usług biura rachunkowego oferującego pomoc w prowadzeniu biznesu na terenie Republiki Estońskiej.

gazeta biznesowa

Jak założyć firmę w UK?

Wiele osób decyduje się na założenie własnej firmy na terenie Wielkiej Brytanii lub, operując już takim przedsiębiorstwem, otworzenie jego oddziału w Polsce. Wynika to z przejrzystych i korzystnych przepisów podatkowych obowiązujących na Wyspach, a także dostępnych przywilejach.

Copyright Ⓒ 2019 — Wszelkie prawa zastrzeżone — projekt i wykonanie Strony WWW Ad-Site 2.0